Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

  www.archief-optspoor.nl

 

Historische Vereniging der Gemeente Gasselte

 Welkom op onze website…

 

 

 

De Historische Vereniging der Gemeente Gasselte, opgericht op 3 april 1992, heeft als werkgebied de gehele voormalige gemeente Gasselte en houdt zich bezig met de historie van de eigen woonomgeving.

De vereniging heeft als doelstelling onderzoek te doen naar de plaatselijke geschiedenis en het bevorderen van de belangstelling voor en het vergroten van de kennis bij het publiek van de geschiedenis, alsmede het bevorderen van het waardebesef met betrekking tot het historisch erfgoed, alles in de ruimste zin van het woord.
Zij tracht dit doel te verwezenlijken door van tijd tot tijd lezingen, exposities en excursies te organiseren die van historisch belang zijn.  De vereniging beheert een uitgebreid archief met documenten,
krantenknipsels en foto’s.
Voorts heeft de vereniging de beschikking over een historische bibliotheek.

 

In deze uitgave van onze periodiek op't Spoor oktober 2014, 23e jaargang nr. 5, deze keer o.a.:

Bezoek aan Gasselternijveen

Bruggen

Geneesmiddelen uit de 19e eeuw 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adverteerders© 2010 Officiele website van de Historische Vereniging der Gemeente Gasselte